Özel okul seçim rehberi

Özel okul seçim rehberi
www.hurriyet.com.tr 31.01.2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel okul zam oranını açıklamasının ardından okullar da ücretlerini ve giriş sınavlarının tarihlerini duyurmaya başladı. Okul ücreti veliler için çok önemli bir kriter ama özel okul seçerken dikkat edilmesi gereken başka noktalar da var. Peki çocuklarını özel okula göndermeyi düşünen veliler eğitim kurumunu seçerken ücret dışında hangi kriterlere dikkat etmeli.
Sorunun yanıtını TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk ve Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt veriyor. Özel okul ücretlerinin gündemde olması, bursluluk ve giriş sınavlarının başlaması velileri de harekete geçirdi. Çocuğunu özel okulda okutmak isteyen veliler ekonomik gücü yettiğince iyi bir okul seçmeye çalışıyor. Ancak uzmanlar özel okul seçiminde ekonomik kriterlerle beraber değerlendirilmesi gereken birçok alan daha olduğunu belirtiyor.

“Velinin kendi imkan ve talebi doğrultusunda hangi özel okula kayıt yaptıracağı kişisel tercihidir. Ancak kayıt yaptırılacak okulda, bazı konularda bilgi edinerek karar verilmesi velilerimizin yararına olacaktır” diyen Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk özel okul seçiminde velilerin sorması gereken 25 soruyu şöyle sıralıyor:

1. Okul, kalıcılık ve tecrübe açısından yeterli eğitim birikimine sahip mi?

2. Okulda uygulanan programlar gereği son yenilikler, modern teknikler ve materyaller takip edilip uygulanıyor mu?

3. Öğrenci okul öncesinden başlayıp lise öğretiminin sonuna kadar farklı program seçenekleri ile aynı kurumda öğrenimine devam edebilecek mi?

4. Okul, misyonunu ve vizyonunu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile birlikte belirlemiş mi? Belirlenen kriterlere uyuluyor mu? Günün koşullarına uyum sağlanıyor mu?

5. Toplam kalite anlayışı okulun eğitim-öğretim ve yan hizmetlerinde etkin olarak hissediliyor mu? Hizmetlerin yürütülmesinde yönetici, öğretmen veli, öğrenci görüşleri de alınıyor mu?

6. Okulun, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve çalışanları arasında iyi bir iletişim var mı? Öğrenciler ve mezunlar, kendilerini okul ailesinin parçası olarak görebiliyorlar mı?

7. Öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri yönetim tarafından dikkate alınıyor mu?

8. Okul içi disiplin sevgi saygı çerçevesinde sağlanmış mı?

9. Yönetici, öğretmen ve çalışanlar için düzenli hizmet içi eğitimler sağlanıyor mu?

10. Okul öncesi döneminden başlayarak lise öğretiminin sonuna kadar planlanmış ve uluslararası alanda kullanılan geçerli tekniklerin uygulandığı bir program ile öğrencilere yabancı dil öğretiliyor mu? İkinci yabancı dil eğitimi ciddiye alınıyor mu?

11. Her öğrenciye bir bilgisayarın düştüğü, araştırma ve bilgiye ulaşma kullanımlarına açık güvenli ve yüksek hızlı internet bağlantısı olan bilgisayar ortamları mevcut mu? Okulun teknolojik altyapısı uzaktan öğretim süreçlerine uygun hale getirilmiş mi?

12. Sınıf içi öğrenme, konu tarama testleri ile kontrol edilip, yeterince öğrenilmeyen konular tekrarlanıyor mu? Gerektiğinde ( etüt faaliyetleri dışında ) hafta içi ve hafta sonunda ücretsiz kurslarla öğrencilerin eksikleri tamamlanıyor mu?

13. Derslerin özelliklerine uygun tam donanımlı laboratuvarlar mevcut mu? Laboratuvarlar aktif kullanılıyor mu?

14. Rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık, uzman kişilerce sağlanıyor mu?

15. Her öğrencinin yeteneklerine uygun alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanıyor mu? Sanat ve spora gereken önem veriliyor mu?

16. Sosyal aktiviteler yeteri kadar çeşitli ve ücretsiz mi? Sosyal etkinlikler ve ekstra spor çalışmaları için uygun alanlar sağlanmış mı? Bu etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor mu?

17. Derslikler en fazla 24 – 28 öğrenci alacak şekilde planlanmış mı?

18. Okulun sağlık birimi doktoru ve hemşiresi var mı?

19. Yemekhane ve kantininde sağlık koşulları göz önünde bulundurularak doğru seçilmiş ürünlerle hizmet veriliyor mu?

20. Okul giriş çıkışlarında emniyet ve okul güvenliği yeterli mi?

21. Okuldaki kapalı ve açık alanların, temizlik ve hijyen koşulları yeterli mi?

22. Aktif ve gerektiğinde öğrencinin veya velinin kolaylıkla ulaşabileceği bir mezunlar derneği var mı?

23. Okula ulaşımın Trafik açısından güvenliği, kolaylığı, öğrenciye sağlayacağı zaman kazancı veya kaybı ne olacaktır?

24. Okul kurucu veya kurucularının başka çalışma alanları var mı? Bu alanlar eğitimle ilgili mi?

25. Okulun, yeni kayıtta veya kayıt yenilemelerde veli ile yaptığı “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi” şartları dışında veliden talebi veya zorlaması var mı?

7 MADDEDE ÖZEL OKUL SEÇİMİ
Eğitim Uzmanı ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt ise özel okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri 7 maddede sıralıyor:

Öğretmen kadrosu: Okulu okul yapan ilk özellik öğretmendir. Dolayısı ile okuldaki öğretmenlerin ne kadar deneyimli olduğu, kaç yıldır aynı yerde çalıştıkları okul seçiminde en önemli kriterlerden biri olmalıdır. Veliler, çok sık öğretmen değiştiren bir okulla karşılaşırlarsa bir kez daha çocuklarını bu okula verip vermeme konusunda düşünmeliler.

Yabancı dil eğitimi: Günümüzde yabancı dil öğrenmek olmazsa olmaz kurallardan birisi. Anne babalar seçecekleri okulun yabancı dil öğretim programlarını çok iyi incelemeliler. Yabancı dili öğretecek öğretmen kadrosu nasıl? Yurtdışından getirilen öğretmenler var mı? Öğretim metotları neler? Yabancı Dilde teknoloji nasıl kullanılıyor? gibi soruları mutlaka okul yönetimine sormalılar.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler: Anne babaların okulda yapılan tüm etkinlikleri araştırması da  yapacakları seçim açısından çok önemli. Öğrenciler bir kulüp faaliyetinde bulunuyorlar mı? Bbir müzik enstrümanı çalıyorlar mu? Spora yönlendirme nasıl? Okulun spor takımları var mı? Ulusal ya da uluslar arası yarışmalarda alınan ödüller var mı?

Fiziksel ortam: Sınıfların büyüklüğü nasıl? Sınıflarda kaç öğrenci oluyor? Laboratuvar var mı? Okulun bahçesinin büyüklüğü ne kadar? Sosyal etkinlikler için yer var mı? gibi soruların yanıtlarını da aileler araştırmalılar.

Merkezi sınavlara hazırlık: Her anne babanın isteği çocuklarının, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS)  başarılı olması. Bu sınavlarla ilgili okulda yapılan herhangi bir çalışma var mı? Varsa nasıl yapılıyor? Uygulanan programın içeriği ne? Kendi öğretmenleri ile mi yapılıyor yoksa dışarıdan ayrı bir öğretmen kadrosu mu oluşturuldu?

Okulun ücreti: Ailelerin yıllık olarak okula ödeyecekleri ücreti de çok iyi araştırmaları gerekiyor. Yemek, servis, kıyafet, kitap gibi yan ödemeleri de maliyetin içine koymalılar. Ayrıca her yıl okula yapılan zammın ne kadar olacağını da mutlaka okul yönetimine sormalılar.

Aile iletişimi: Okul ve ailenin iş birliği içerisinde olması öğrencinin başarı durumu açısından önemlidir. Tercih edeceğiniz okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmaları mutlaka araştırılmalı. Seminerler, okul gezileri, veli toplantıları, öğrencilerin durumları ile ilgili bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi alınmalı.