2019 AYT SORULARININ YORUMU

2019 AYT SORULARININ YORUMU

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının 2019 AYT ile ilgili derslere göre yorumları aşağıdaki gibidir.
MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular hazırlanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde.
Alan bilgisine hakim ve analitik düşünce gücü iyi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.
GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan ve konulara hakim olan bir öğrencinin yapabileceği bir sınav.
FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin) : Sorular müfredata uygun. Sınav soruları bilgiyi bilen ve özümsemiş olan öğrencilerin yorumlayabileceği türden. Düzenli çalışan öğrencilerin yanıtlayabileceği bir sınav. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre ayırt edici sorular da var.
KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen): 2019 AYT Kimya soruları 11. ve 12. Sınıf
müfredatından gelmiştir. Müfredat dışı herhangi bir soru yoktur. Öğrencilerden aldığımız bilgiler; Organik Kimya sorularının bilgiyi yorumlama, Anorganik Kimya sorularının bilgi ve
işleme dayalı olduğu yönündedir. Kimya soruları bilen ve çalışan öğrenci için kolay, bilmeyen öğrenci için ise zor.
BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2019 AYT Biyoloji sorularının 11. Sınıf ve 12. Sınıf ünitelerine ait olduğu ve müfredata uygun kazanımları ölçtüğü tespit edilmiştir. Sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Temel
bilgilere hakim, dikkatli ve düzenli çalışan öğrencilerin Biyoloji soruları çözerken zorlanmadıkları düşüncesindeyim. Sorular beklenen bilgileri sorgulayan, olması gereken zorluk düzeyindedir.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz ): Türk Dili ve Edebiyatı testinin 3 sorusu anlam bilgisi kazanımlarını ölçerken 21 soru edebiyat kazanımlarını ölçüyor. Sorular MEB müfredatına uygun hazırlanmış. Yakın zamanda değişen
müfredatın kazanımları gözetilmiş. Birkaç eleyici soru içermekle beraber genel olarak derseilgi duyan öğrencinin çözebileceği bir zorluk seviyesi tutturulmuş. Yorum ve bilgiyi iç içe kurgulayan kimi sorular da öğrenciden dikkat istiyor. Ana hatlarıyla beklentileri karşılayan bir test hazırlanmış.
TARİH (Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): 2019 AYT Tarih soruları bilgiyi ölçmeye yönelik. Yoruma dayalı soru neredeyse yok. Çalışan ve günlük tekrarlarını yapan öğrencilerin çözebileceği sorular sorulmuş.
COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda soruların müfredata uygun, çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte bir sınav olduğu söylenebilir.
FELSEFE GRUBU (Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sorular müfredata uygun. Psikoloji soruları hayata ilişkin yorumlarla
çözülebilir nitelikte. Ancak Sembolik Mantık soruları öğrencileri zorlayabilir. Düzenli çalışan ve konulara hakim öğrenciler için yapılabilir bir sınav.