2019 TYT SORULARININ YORUMU

2019 TYT SORULARININ YORUMU

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanlarının 2019 TYT ile
ilgili derslere göre yorumları aşağıdaki gibidir.
Türkçe (Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz ): Türkçe sorularının 29’u anlam
bilgisi, 11’i dil bilgisi konularını ölçmüş. Paragraf yorumu sorularında metinler genel olarak kısa
tutulmuş. Kısa metinlerin yoğun anlatımı ise öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden olmuş.
Paragraf sorularında dikkat çeken önemli bir konu ise pek çok soruda seçeneklerin çok yakın
hazırlanması. Bu durum, okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin bile işini zaman zaman şansa
bırakmasına yol açmaktadır. Çok yakın seçeneklerle hazırlanan soruların ölçücülüğü tartışılmalıdır.
Dil bilgisi konularını ölçen sorular, müfredat dışına taşmamakla beraber birkaç sorunun ayırt edici
zorlukta olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Anlaşıldığı kadarıyla 2019 TYT’de Türkçe testindeki başarı, öğrencilerin genel sıralamasında belirleyici
olacaktır.
MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Matematik soruları
MEB’in açıkladığı öğretim programına uygun bir içerikle hazırlanmış. Sorular öğrencinin temel
matematiksel düşünce becerilerini ölçen, bilgiden ve işlemden daha çok yorum yapmaya dayalı,
günlük hayat ile ilişkilendirilmiş bir formatta hazırlanmıştır. Geçen yıla göre açık ve anlaşılır
bir dil kullanılmıştır.
GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Geometri soruları; geçen yılla benzerlik
gösteriyor. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Günlük hayatla birleştirilerek geometrik
yoruma dayalı, işlemi fazla olmayan sorular sorulmuş. Çalışan ve dikkatli bir öğrencinin
çözebileceği nitelikte soruların olduğunu söyleyebiliriz.
FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin): 2019 TYT Fizik soruları günlük hayata
dair temel kavramları irdeleyen ve müfredat dahilinde açık, anlaşılır sorulardan oluşmuş. 2
optik, 1 genleşme, 1 hareket, 1 elektrik, 1 madde ve özellikleri 1 de iş güç enerji konusundan
soru sorulmuş. Konuyu ana hatları ile bilip, günlük yaşama uyarlayabilen öğrencilerin
yapabileceği Fizik soruları hazırlanmış.
KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen): Müfredat dışında herhangi bir soru yok. Soruların
zorluk derecesi fazla değil. Dikkatli bir öğrenci rahatlıkla çözebilir.