Büyük yarış başlıyor!

Büyük yarış başlıyor!
m.gazetevatan.com 12.06.2019

Üniversite hayali kuran yaklaşık 2.5 milyon aday, hafta sonu yapılacak sınavlarda yarışacak. Bu yıl sınavların içeriği ve puanlamayla ilgili bir değişiklik yok. Kimi bölümlerin kontenjanı azaltıldı, kiminin artırıldı. Öğretmenlik için formasyon kaldırıldı. Adayların sınavda yanına alacağı eşyalara esneklik getirildi.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), hafta sonu yapılacak. İki basamak halinde üç oturumda düzenlenecek sınavda birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 16 Haziran Pazar günü ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.
ÖSYM, ilk başvurular sonrasında yaptığı açıklamada TYT’ye 2 milyon 446 bin 51, AYT’ye 1 milyon 985 bin 689, YDT’ye de 134 bin 323 adayın başvurduğunu kaydetmişti. Geç başvurularla birlikte 2.5 milyonun üzerinde adayın üniversiteli olmak için yarışacağı tahmin ediliyor.
Kontenjanlara ayar
Bu yıl YKS’de, sınavın uygulanması, puanlama gibi sınav sistemiyle ilgili değişiklikler yok ancak YÖK, kontenjanlarda değişikliklere gitti. Kimi bölümlerin kontenjanları azaltıldı, kiminin artırıldı. Bu konudaki detaylar üniversite yerleştirme kılavuzu yayınlandığında netlik kazanacak. Ayrıca MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, yaptığı açıklamada, pedagojik formasyonun kaldırılacağını söylemişti. Bu durumda eğitim fakültelerine talebin, dolayısıyla bu programların puanlarının artması bekleniyor. Önceki yıllarda adaylar, eğitim fakültelerinin puanları yüksek olduğu için başka fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon alarak  öğretmenlik yapma hakkı kazanıyorlardı. Bu yıldan itibaren formasyon kaldırılsa bu bölüm mezunları öğretmen olamayacak, dolayısıyla puanlarının da düşeceği tahmin ediliyor.
Yeni nesil sorular
Geçen yıl ilk kez uygulanan YKS’de bilginin yanı sıra yorum gücünü de ölçen sorular yer almıştı.Özel  bir okulun Bölüm Başkanları, testlere göre çıkması beklenen sorularla ilgili şu bilgileri veriyor:
– Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: 2018 YKS, adayların hem Türkçe okur-yazarlığını ölçen hem de yorum güçlerini değerlendiren bir sınavdı. Geometri’de formüller soruların içinde verilmiş, klasik sorular yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Bu yıl da yeni nesil sorulardan oluşan, MEB’in kazanımlarına uyumlu ve Milli Savunma Üniversitesi’nin hazırladığı tarzda bir sınav beklenmekte.
2018 AYT’de Geometri soruları genel olarak 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardı. Bu yıl da bilgi ağırlıklı, MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, 12. sınıf konularındaki kazanımların azaltılması dolayısıyla daha kapsamlı sorular içeren bir sınav beklenmekte.
– Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: TYT’de daha önceki işlemli sorulardan farklı olarak müfredat içeriklerinin sadeleştirilmesiyle anlaşılması kolay, kurgu olarak daha çok gündelik hayat içinden alıntılar yapılan sorular gelmesi beklenmekte. AYT bölümü sayısal grubun 11. ve 12. sınıf ünitelerinden oluşan bir sınav olması beklenmekte. Bu bölümde derinliği çok fazla olmayan, ünitelerin temel bilgilerini kullanarak çok işlem gerektirmeyen soruların yanı sıra bilinmesi gereken modern fizik ve teknolojik uygulamaları hakkında bilgi sorularının gelmesi beklenmekte.
Sürpriz beklenmiyor
– Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: 9. ve 10. sınıf Kimya konuları TYT’nin kapsamını oluşturacak. Geçen yıl yapılan sınav dikkate alındığında yıllardır alışılagelen Kimya soru tarzının bu yıl da devam edeceği söylenebilir. AYT için de aynı şeyleri söylemek mümkün. 11. ve 12. sınıf konularının AYT’nin kapsamını oluşturduğu görülmekte.
– Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: Sınav kapsamının 9. ve 10. sınıf müfredatını içerecek şekilde kazanımlara uygun, bilgi ve yorum içeren sorulardan oluşacağı düşünülmekte.
AYT’nin bilen ile bilmeyeni ayırt edebilecek düzeyde, büyük çoğunluğu 11. ve 12. sınıf müfredatından, kazanımların içeriğine uygun sorulardan oluşması beklenmekte. İleri Biyoloji konularında iyi, dikkatli, bilgilere hakim olanlar başarılı olacaktır.
– Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: TYT’de dil bilgisi soruları geçmiş yıllardaki ağırlıkta beklenmekte, kazanım dışı soru gelmesi beklenmemekte. Okuduğunu anlayıp yorumlayabilenler TYT’de başarılı olacaktır. AYT’de Edebiyat soru sayısı 24’e düştü. Soru dağılımına bakıldığında Divan Edebiyatı’nın önem kazandığı görülmekte.
– Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: Adaylar 9, 10 ve 11. sınıfların eski müfredatlarından sorumlu.  TYT’de ayrıntı bilgi içermeyen, bazı temel bilgilerin üzerine yorum yapma becerisini önde tutan sorular sorulacağı anlaşılıyor. AYT’de ise Eşit Ağırlık öğrencilerinin cevaplayacağı Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2’yi cevaplayacak Sözel öğrencileri TYT’ye göre daha ayrıntılı bilgi içeren sorularla karşılaşacaklar. Sözel grubu öğrencileri Eşit Ağırlık öğrencilerinden farklı olarak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi derslerinden sorumlu tutulacaklar.
– Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen: Adayların TYT’de 9. ve 10. sınıf lise müfredatında yer alan temel bilgileri kullanarak, yorum kabiliyetiyle birlikte rahatlıkla cevaplayabilecekleri bir sınav olacağı beklenmekte. AYT Coğrafya sorularında ise 11. ve 12. sınıf lise müfredatına bağlı kalınarak, Türkiye ve Dünya ile ilgili fiziki ve beşeri özelliklerin sorgulandığı, bilgi ve yorum içerikli sorulardan oluşan bir sınav beklenmekte.
– Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz: TYT, ezbere dayalı bilgiden uzaklaşıp muhakeme yapma, anlama ve çıkarımda bulunma yetisini ölçmekte. TYT’deki Felsefe sorularını çözerken “Metinde ne anlatılmaktadır?” sorusunun cevabı verildikten sonra öğrenciler seçenekleri okumalı. AYT kısmında ise alan bilgisini ve bu bilgiyi kullanabilmeyi gerektiren sorular yer alacak.
– Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak: TYT’de daha çok 9. ve 10. sınıf müfredatından soru beklemekteyiz. Sorular yorum ve analiz ağırlıklı olmakla birlikte bazı kavram ve terimlerin de doğrudan veya dolaylı bir şekilde sorulması söz konusu. AYT’deki 6 sorunun ise genel lise müfredatını içermesi, okuduğunu anlama, yorum ve analizle birlikte kavram ve terim bilgileri içeren sorulardan oluşması beklenmekte.
Piercing serbest
Önceki yıllarda adaylar, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, yiyecek ve içecekle sınav binasına giremiyordu. Bu yıl, bu kural esnetildi. Adaylar ve görevliler yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde suyla sınava katılabilecekler.
Sınav seferberliği
YKS, KKTC dahil Türkiye’nin her ilinde 224 sınav merkezinde yapılacak ancak sınav merkezleri her ilçede bulunmuyor. Bazı illerde öğrenciler ve veliler sınav için bulundukları ilçe ve köylerden şehir merkezine gitmek zorunda kalacaklar. Bu da yol hatta kimi öğrenciler için konaklama masrafı demek. Yaklaşık 2,5 milyon aday, hafta sonu adeta sınav seferberliğine çıkacak.
Yorum yeteneği öne çıkacak
Sınavda, okuyan, okuduğundan zevk alan, yorum yapabilen adayların başarılı olacağına dikkat çeken Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, “Gerek TYT gerekse AYT soruları çok daha uzun ve düşündürücü sorulduğu için adayların konuları iyi öğrenmesi ve üst düzey düşünme becerisi kazanmaları gerekiyor. Konuya iyi hakim olan, bol pratik yapanlar başarılı olacaktır” diyor.
TYT’de her sorunun puan değerinin aynı olduğunu kaydeden Yeşilyurt, şu bilgileri veriyor: “Üniversite adayları, bu durumun farkında olarak girecekleri TYT’de tüm derslere aynı önemi vermeliler. Geçen yıl öğrencilerin çoğu, zamanı yetiştirememekten şikâyetçiydi. Bu yıl da benzer bir durum yaşanacaktır. Adayların zamanı iyi yönetmek için kalan süre az da olsa son güne kadar deneme sınavı uygulamalarında yarar var.”
Soru çıkan konular
Yeşilyurt, geçen yıl TYT ve AYT’de soru çıkan konuları ve sayılarını şöyle sıralıyor:
TYT Türkçe: Ses Bilgisi 3, Dil Bilgisi 1, Noktalama İşaretleri 1, Yazım Kuralları 2, Anlatım Bozukluğu 1, Paragraf 22, Cümle Anlamı 7, Sözcük Anlamı 3 soru.
TYT Matematik: Olasılık 2, Permütasyon-Kombinasyon 1, Mutlak Değer 1, Problemler 11, Temel Kavramlar 4, Sayı Basamakları 1, Kümeler-Kartezyen-Çarpım 2, Fonksiyonlar 1, Basit Eşitsizlikler 1, Denklem Çözme 2, Çarpanlara Ayırma 1, Köklü İfadeler 1, Polinomlar 1 soru.
TYT Geometri: Analitik Geometri 1, Çember-Daire 1, Katı Cisimler 2, Yamuk 1, Çokgenler 1, Üçgende Açı-Alan-Benzerlik 3, Kare 1, Dikdörtgen 1 soru.
TYT Fizik: Mıknatıs 1, Doğrusal Hareket-Bağıl Hareket 1, Sıvıların Kaldırma İlkesi 1, Optik 2, Isı ve Sıcaklık 1, Fiziğin Doğası 1 soru.
TYT Kimya: Kimyasal Bağlar 1, Hayatımız Kimya 1, Kimya Kanunları 1, Bileşikler 2, Periyodik Tablo 1, Madde ve Özellikleri 1 soru.
TYT Biyoloji: Bilimsel Bilginin Doğası 1, Hücrenin Yapısı ve İşlevleri 1, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 1, Hücre Bölünmeleri 1, Kalıtımın Genel İlkeleri 1, Ekoloji 1 soru.
TYT Coğrafya: Coğrafyanın Bölümleri 1, Harita Bilgisi 1, İklim Bilgisi 1, Nüfus ve Yerleşme 1, Doğal Afetler 1 soru.
TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması 1; İnsan ve Din 1; İslam ve İbadetler 1; Hz. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama 1; İslam ve Bilim, Estetik ve Barış 1 soru.
TYT Tarih: İslam Öncesi Türk Tarihi 1, Türk-İslam Tarihi 1, Osmanlı Devleti Kuruluşu 1, 19. yy’da Osmanlı Devleti 1, Mondros-İşgaller ve Cemiyetler 1 soru.
TYT Felsefe: Felsefenin Alanı 1, Bilgi Felsefesi 1, Bilim Felsefesi 1, Varlık Felsefesi 1, Ahlak Felsefesi 1 soru.
AYT Matematik: Temel Kavramlar 1, Modüler Aritmetik (Kaldırıldı)-Mantık 4, 2. Dereceden Denklemler 1, Fonksiyonlar 2, Polinomlar 1, Parabol 1, Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık 2, Trigonometri 3, Karmaşık Sayılar 1, Logaritma 2, Diziler 1, Limit 1, Süreklilik 1, Türev 4, İntegral 4 soru.
AYT Geometri: Doğruda ve Üçgende Açı 1, Vektörler 1, Noktanın Analitik İncelenmesi 1, Doğrunun Analitik İncelenmesi 2, Dönüşümler 1, Çokgenler 1, Paralelkenar-Eşkenar Dörtgen 1, Dairede Alan 1, Çevrel Çemberin Çizimi 1, Uzayda Doğru Düzlem Denklemleri 1 soru.
AYT Fizik: Fiziğin Doğası 1, Kuvvet-Moment-Denge Merkezi-Atışlar 3, Elektrik-Manyetizma 3, Mekanik 4, Dalgalar 1, Işık Teorileri Ve Fotoelektrik 2 soru.
AYT Kimya: Periyodik Sistem 1, Kimyasal Hesaplamalar 1, Gazlar 1, Çözeltiler 1, Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji 1, Reaksiyon Hızı 1, Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi 1, Elektrokimya 2, Organik Kimya 4 soru.
AYT Biyoloji: Canlılarda Enerji Dönüşümleri 2, Dolaşım Sistemleri 1, Boşaltım Sistemi 1, Sinir Sistemi 1, Destek Ve Hareket Sistemi 1,  Canlılarda Davranış 1, Nükleik Asitler 2, Bitki Biyolojisi 2, Ekoloji 2 soru.
AYT Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1: Dil ve Anlatım 4, Şiir Bilgisi 3, Söz Sanatları 1, Divan Edebiyatı 4, Halk Edebiyatı 1, Tanzimat Dönemi Edebiyatı 2, Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı 1, Milli Edebiyat 2, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 5, Sanat Akımları 1 soru.
Aysel Bozan Yılmaz/Milliyet