TYT hakkında uzman görüşleri

TYT hakkında uzman görüşleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenlendi. TYT’ ye 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav, tek oturumda 135 dakika sürdü. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 sosyal Bilimler (Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe), 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Uzmanlar TYT sorularını değerlendirdi.

MATEMATİK ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ZORDU

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları TYT sorularını değerlendirdi.

MATEMATİK (Ertuğrul Çelik-Kemalettin Ağaç): Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış.

TYT’de geometri sorularında müfredat dışı soru yoktu. Temel geometrik kavramlara hakim, bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu. Bu yılın geometri sorularını geçmiş yılların geometri soruları ile karşılaştırdığımızda biraz daha zaman alan ve daha zor geometri sorularının olduğu bir TYT olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK (Ulaş Türken-Banu Metin): 2021 TYT Fizik soruları müfredat dahilinde olup son yıllardaki gibi 9’uncu ve 10’nuncu Sınıf konularıydı. Beklenmedik bir soru yok. Adaylar ısı sıcaklık, madde ve özellikleri, enerji, optik, kuvvet hareket, basınç konularından sorularla karşılaştı. Düzgün çalışan ve zamanı iyi kullanmayı öğrenmiş öğrencilerin yapabileceği sorular sorulmuş.

KİMYA (Nihal Şen-Gamze Çakır): 2021 YKS/TYT sınavındaki Kimya soruları 9’uncu ve 10’uncu Sınıf müfredatını içeriyor. Öğrenciler soruların anlaşılabilir olduğunu ifade ediyorlar. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan Kimya bölümünde dersi iyi dinleyen ve tekrar eden öğrenciler için tüm sorular yapılabilir.

BİYOLOJİ (Emine Güler Durmaz): 2021 TYT Biyoloji soruları MEB kazanımlarına ve müfredata uygunluk gösteriyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf ve 10’uncu sınıf ünitelerine ait kazanımların sorgulandığı bu sınavdaki sorular, temel biyoloji konularına hakim ve dikkatli öğrencilerin kolayca yapabileceği düzeyde.

TÜRKÇE (Mutlu Kılavuz):  TYT Türkçe testi, soru sayısı ve konu dağılımları bakımından geçen yılki sınavın benzeri şeklinde hazırlanmış. Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı.

TARİH (Ekber Zekioğulları): Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, tarih soruları daha çok yorum ağırlıklı. Verilen öncül ve diyalog üzerinden, öğrencilerin yorum yapmaları ve bir yargıya varmaları istenmiş.  TYT mantığına uygun, okuduğunu hızlı anlayan ve kavram bilgisine sahip öğrencilerin zorlanmayacağı sorular soruldu.

COĞRAFYA (Lale Erdemli): Soruların 9’uncu ve 10’uncu sınıf konularına dağılımı dengeli. Son yıllarda sorulmayan dünyanın şekli ve hareketleri konusundan soru soruldu. Zorluk derecesi normal, çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuş.

FELSEFE  (Birsen Arslankara): 2021 TYT Felsefe soruları, bilgi ağırlıklı olmayan, çeldiricilerden oluşmayan, yoruma dayalı ve oldukça kolay sorulardı. Sorular daha çok 10. Sınıf müfredatı ile ilgiliydi.

MÜFREDATA UYGUN BİR SINAV

Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Lise Akademik Kurulu, öğrencilerden alınan bilgilere göre YKS’nin ilk oturumu olan TYT’yi değerlendirdi.

Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt: 2021 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanmış. Sınav kapsamının,  MEB müfredatına  uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10’uncu sınıf kademesinden, diğer derslerin ise 9’uncu ve 10’uncu sınıf kademesinden olduğu görüldü.

– Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istendi. Geometride modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer aldı. Matematik testi öğrencilere zor gelmiş ve öğrenciler bu soruları yetiştirmekte zorlandı.

– Türkçede paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulandı. Bu soruların metinlerinin geçen senelere oranla daha kısa olduğu görüldü.

– Sosyal Bilimlerde tüm bölümlerden orta kolaylıkta, bilgiyi yorumlayan sorular soruldu. Fen Bilimleri testinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılırken Fizik testinde  günlük hayatla ilişkilendirilen olaylar üzerinden sorgulama yapıldı.

– Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçüldü.

GEOMETRİ ZORLADI
Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel: Matematik ve geometri soruları 9. ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işleme yönelik. Öğrencilerimiz geçmiş yıllardan farklı olarak kolayca çözülebilecek soruların var olduğunu ancak paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli okunması gerektiğini ve bu sorularda zaman kaybettiklerini belirtildi. Geometri soruları çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış; geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup zorlandıkları sorular oldu.

BİR SORUDA BİRKAÇ KAZANIM SORULDU
Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu: Türkçe sorularında ağırlık yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerineydi. Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldi. 2021 TYT’ deki dil bilgisi soruları 2020 TYT’den farklı olarak daha az sayıda sorudu. Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların çözülebilirliğini artıracak. Paragraf sorularının 2020 TYT’ye oranla daha kısa metinlerden seçildiği belirtildi. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerden. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülüyor.

ÇALIŞAN BAŞARILI OLUR
Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay: 2021 TYT’ de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB’ in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülüyor.

9’uncu ve 10’uncu sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır.

SORULAR ANLAŞILIR
Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: Kimya soruları geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9’uncu sınıftan, 3 tane 10’uncu sınıf müfredatında yer alan konuları tarayacak şekilde hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde soruldu. Beklenilmeyen bir soru yok. Sınavda, müfredatta 11’inci sınıfta okutulurken 4 yıl önce 10’uncu sınıfa kaydırılan ve bu yıl sınava giren öğrencilerin 10’uncu sınıfta okudukları “Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesinden de bir soru bulunuyor. Öğrenciler soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar.

SÜRPRİZ OLMADI
Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: 2021 TYT Fen Bilimleri testine ait Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsıyor. Testte yer alan 6 sorudan üç tanesi 9’uncu sınıf, üç tanesi 10’uncu sınıf müfredatına ait. Toplam altı üniteyi kapsayan TYT Biyoloji müfredatına ait her ünite sorgulanmış. Biyoloji TYT testinin oldukça kolay, temel bilgi düzeyinde ve beklenilen formatta olduğu görüldü. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır. Biyoloji sorularının ortaöğretim kazanımları ile uyumlu olduğu ve soru formatının TYT’nin uygulandığı geçmiş yıllar ile benzer olduğu görüldü. Soruların temel kazanım düzeyinde, nitelik ve kapsam olarak ÖSYM formatına uygun ve zorluk derecesinin ortanın altında olduğu düşünülüyor.

TARTIŞMALI SORU YOK
Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler: Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9’uncu ve 10’uncu sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsıyor. 9’uncu sınıf kazanımlarından 2, 10’uncu sınıf kazanımlarından 3 soru yöneltilmiştir. Soruların ünitelere göre dağılımı dengeli. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiş. Ayrıca öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmuyor.

YORUM AĞIRLIKLI
Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular soruldu. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınav. Sorular daha önceki TYT’ler gibi tüm sınıf düzeylerinden geldi. Sınavda resim, şekil, grafik gibi içeriklere yer verilmemiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldı. Sınav, alanına hakim olan, soru kökünü doğru okuyan, temel kavramları doğru yorumlayarak akıl yürüten ve düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği nitelikte olup orta düzey zorluk seviyesinde.

TEMEL KAVRAMLARI SORGULUYOR
Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe soruları TYT’nin genel yapısına uygun olarak paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yönelik. Sorular müfredata uygun. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılır olup orta düzeyde bir zorluk içermiyor. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınav.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları MEB müfredatı dahilinde olup öğrencinin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmış. Bu sınavda başarılı olmak isteyen bir öğrencinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait temel konu ve kazanımlara hakim olması gerekiyor. Sınavdaki soruların zorluk dereceleri ise kolay ve orta düzeyde.

SÜRE KULLANIMI BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu sınavda da analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşıldı. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlandı. Öğrencilerin genel olarak Türkçe ve matematik sınavında süreyi ayarlamakta zorlandıkları gözlemlendi. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanlarının sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK
2021 Temel Yeterlilik Sınavı’nın Türkçe soruları ÖSYM formatına ve müfredata uygun olarak hazırlanmış. 40 sorudan oluşan sınavın 33’ü okuma, anlama ve yorumlama; 7’si de dil bilgisini ölçüyor. Dil bilgisi soruları 2 yazım, 2 noktalama, 1 ses bilgisi, 1 cümle ögesi ve 1 karma sözcük türünden oluşuyor. Paragraf sorularını oluşturan metinlerin seçiminde yine çok titiz davranıldığı, öğrencinin farklı türdeki metinlerle sınandığı; sanat metinlerinin yanı sıra bilimsel ve düşünsel metinlerin de yer aldığı görüldü. Özellikle son yıllarda olumlu köklü paragraf (beklenir, örtüşür, söylenebilir…) soruların sayısının bir hayli artması; metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrenci istenmesinden kaynaklanıyor. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının geçen yıllarda olduğu gibi yine belirleyici öneme sahip olduğu anlaşıldı.

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN
TARİH:
 Tarih soruları beklendiği gibi TYT mantığına uygun olarak soruldu. Soruların genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulanmış olduğu görüldü. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmedi. Tarih soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi 9’uncu sınıf kazanımlarından 2 soru, 10’uncu sınıf kazanımlarından 1 soru, 12’nci sınıf kazanımlarından 2 soru olarak soruldu. Sorularda temel kavram bilgisi ve tarihin gerektirdiği temel bilgilere, olaylar arası kronolojik dizine hâkim olma durumu ölçülmüştür. Bu bağlamda, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınav.

COĞRAFYA: 2021 TYT Coğrafya soruları, 9’uncu ve 10’uncu sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve grafik yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik sorular yer alıyor. Müfredat dışı bir soru yok. TYT’de her yıl sorulan doğal afetler konusu yine soruldu. Uzun zamandır sorulmayan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konusundan bir soru geldi. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikte. Ancak ezberden uzaklaşmış ve konu ile ilgili temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin çözebileceği, zorluk derecesi orta düzeyde, genel olarak iyi hazırlanmış bir sınav.

FELSEFE: Ortak sorular 10’uncu sınıf müfredatından olup din kültürü yerine sorulan sorular da 11’inci sınıf müfredatından sorulmuş. Genel olarak metni anlama, yorumlama, sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verildi.  Bir soruda öğrencilerin bilgisi sorgulanmış, dolayısıyla bu soru öğrenci için zorlayıcı olabilir. Sınavın felsefe adına genel olarak zorluk derecesi orta düzeyde.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış, tarihsel bir kişinin adı soruldu. İki soru ayetlerin yorumlanması, iki soru da dua, ibadet gibi kavramların paragraf üzerinden yorumlanması şeklinde olmuş.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU
2021 TYT Matematik sınavı son üç yılı andıran ezberden uzak, okuduğunu anlayan temel kavramları etkin kullanmaya dayalı sorulardan oluşmuş. Muhakeme becerisi yüksek, zamanı iyi kullanan öğrencinin başarılı olduğu bir sınav olacak.

Ancak öğrencilerimizden aldığımız dönüşlere göre, bu yılki sınavın 2020 TYT sınavına göre matematik soruları zorlayıcı, geometri soruları daha yapılabilir düzeyde. Bazı derslerin sorularının da zaman alıcı olması ortalamaları olumsuz etkileyecektir. Sorular müfredata uygun ve özenle hazırlanmış. Bu sınav sorularına sınav süresini iyi kullanan öğrenciler başarılı olacak.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR
Bilfen Liseleri fizik bölümü olarak 2021 TYT sorularını incelediğimizde yaşam temelli soruları ÖSYM çok güzel bir şekilde kullanmaya devam etmiş. Fizik soruları; yine, kavramları içselleştirmemiş, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmış. Müfredatın dışında bir soru ile karşılaşılmamıştır. 7 sorunun üçü 9’uncu sınıf (yüzey gerilimi, ısı ve sıcaklık ve kuvvet hareket), dördü 10’uncu sınıf (optik, elektrik, basınç ve dalga) kazanımlarından çıkmış. Sınavda sadece elektrik sorusunda işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalındı. Optik sorusu dışındaki soruların öğrencilerin sene içinde birçok kez karşılaştıkları normal düzeyde sorulardan oluştuğu görüldü. Burada optik sorusu hakkında bir parantez açmak gerekir, bu sorunun AYT’ de beklenebilecek zorlukta ve seçici bir soru olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ
TYT sınavında kimya sorularının, 9’uncu ve 10’uncu sınıf kazanımlarına hem içerik hem konu dağılımı olarak paralel hazırlandığı görülüyor. 9’uncu sınıf konularından 4 soru, 10’uncu sınıf konularından 3 soru soruldu. Sorular, bilgi ağırlıklı olup bu bilgiyi yorumlayabilme gücü yüksek olan öğrencilerin yapabileceği nitelikte. İşlem yapılmasını gerektiren sadece 1 soru var. Kimya soruları müfredata uygun olup daha önceki yıllara göre daha seçici ve eleyici sorulardan oluşuyor. Konulara hâkim olan, düzenli çalışan ve dikkatli öğrencilerin üstesinden gelebileceği bir sınav.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN
2021 TYT sınavında biyoloji dersinden sorulan 6 sorunun tamamının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı, soruların temel bilgi ve kavrama düzeyinde olduğu gözlendi.

9. ve 10. sınıfa ait üç ünitenin her birinden birer kazanım, temel bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandı. Soruların ifadesinde anlaşılır bir dil kullanılmış.

Bazı soruların geçmiş yıllarda üniversite seçme sınavında sorulan sorularla ve MEB’in yayımladığı kazanım testleri sorularıyla benzerlik gösterdiği görüldü. Öğrencilerimizin okulda girdikleri deneme sınavlarında gördükleri soru tipleri ile gerçek sınavda da karşılaşmaları onların sınav heyecanlarını yenmesine katkı sağladığı gözlendi. Soruların sınıflara ve konulara göre dağılımı şöyle:

9. SINIF 
1. soru:
 Canlıların Temel Bileşenleri-Trigliserit
2. soru: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması – Sınıflandırma Basamakları
3. soru: Hücre-Hücre zarı yapısı

10. SINIF 
1. soru: Hücre Bölünmeleri-Mayoz bölünme
2. soru: Kalıtım- Soyağacı
3. soru: Ekosistem Ekolojisi-Besin Ağı

YORUM YAPABİLME GÜCÜ ÖLÇÜLDÜ

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2021 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise okuduğunu anlamaya yönelik, yoruma dayalı, uğraştırıcı, zaman alıcı ve yeni nesil soruların ağırlıklı olduğunu belirttiler. Bu nedenle kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olduğu görüşünde birleşti. 2021 TYT’nin bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görüldü.

Sınavdan sonra öğrencilerin ilk yorumlarına göre 2021 TYT’nin geçen seneden daha zor bir sınav olduğunu belirtti. Öğrenciler özellikle Türkçenin zaman alıcı ve çeldiricilerin kuvvetli olduğunu ilettiler. Bu durumda 2021 TYT’de Türkçe ve matematik derslerinin belirleyici olduğu gözlendi.  Türkçede anlam, matematikte problem ve geometri sorularının zorlayıcı olduğu, yeni nesil soruların ağırlıklı olmasından dolayı da zaman aldığı tespit edildi. Sözel ve fen derslerinin daha yapılabilir olduğu ifade edildi. Fen alanında ise fizik dersi belirleyici oldu. Fizik sorularının günlük hayat ile ilişkilendirilmiş yorumlama soruları olduğu belirtildi. Coğrafya alanında ise çalışan öğrencilerin yapabildiği, bilgiye dayalı grafik ve harita okuma becerisi gerektiren sorular olduğu tespit edildi.

MATEMATİK BÖLÜMÜ
2021 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan geldi. Sorular, bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuş. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzda.  Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşti. Geometri sorularında ise, yeni nesil sorulara yer verilmiş ve bu sorular geçen yıllara göre zaman alıcı ve zorlayıcı sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından ifade edildi.Genel olarak bu yılki TYT sınavının düzeyinin son üç yılın TYT sınavlarına göre daha zor ve zaman alıcı olduğu, sınavın belirleyici bölümünün matematik olacağı gözlemlendi.

FİZİK BÖLÜMÜ
2021 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9’uncu ve 10’nuncu sınıf Fizik dersi müfredatından seçildi. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Fizik Bilimine Giriş, Mekanik İş-Güç Enerji, Genleşme ve Elektrostatik) soru yer almadı.

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulandı. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmuyor.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin ediliyor. Özellikle 2020 TYT de yer verilmeyen ve bu yıl sorulan optik sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin ediliyor.

KİMYA BÖLÜMÜ
2021 TYT sınavında çıkan sorular genel olarak 9 ve 10’uncu sınıfların MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandı. Sadece 10’uncu sınıf Karışımlar ünitesinde temel düzeyde verilen koligatif özellik sorusunun AYT kazanımlarını ölçmeye yönelik olduğu görüldü. 2020 TYT sınavına göre zorluk derecesi ve seçiciliği daha yüksek, bilgiye dayalı bir sınav olduğu belirlendi.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2021 TYT sınavının biyoloji sorularının öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla çözüldüğü tespit edildi. Zaman sıkıntısı yaşamayan TM öğrencileri, Biyoloji sorularını rahatlıkla çözdüklerini ifade etmişlerdir, zaman sıkıntısı yaşayanlar ise Biyoloji sorularını okuyamamış. Hem MF hem TM öğrencileri sınav sorularının genel olarak çalışırken çözdükleri sorulara çok benzer olduğunu ifade etmişler. Sınav, 9 ve 10’uncu sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10’uncu sınıf müfredatının her ünitesinden bir soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup, yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamış. Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edildi.

TÜRKÇE BÖLÜMÜ
Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görüldü.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların çok uzun paragraflardan oluşmadığı ama çeldiricilerin güçlü olduğu, bundan dolayı birkaç orta düzey soru dışında, üst düzey zorlukta olduğu saptandı.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

TARİH BÖLÜMÜ
Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan üçü yoruma dayalıydı, iki soru bilgiye dayalı yorum sorusuydu.  İlk ve Orta Çağlar’da Türk Dünyası ve Türk’lerin İslamiyet’i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri üniteleri son yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da sınavda yer almıştır. Aynı zamanda kavram bilgisine dayalı sorular belirleyici oldu.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT’de Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma, harita ve grafik okuma becerisine dayalı bilgi ağırlıklı sorular oldu. Coğrafya sınavında 9 ve 10’uncu sınıf müfredatına bağlı kalınmış, soruların çoğu 10’uncu sınıf müfredatından soruldu. 2020 TYT sınavında olduğu gibi bu yıl da coğrafya soruları net, anlaşılır ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular oldu. Uzun süredir soru sorulmamış olan ve coğrafyanın temelini oluşturan Dünya’nın Şekli ve Hareketleri ünitesinden soru çıkmış olması, önemini hatırlatması açısından sevindirici.

Sosyal bölüm içinde Coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmuş, özellikle derslerimizde ağırlık verdiğimiz ve yayınlarımızda sorduğumuz sorulara benzer nitelikte sorulardan oluşmuş.

FELSEFE BÖLÜMÜ
2021 TYT Felsefe soruları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen müfredata uygun.  Sınavda çıkan soruların zorluk derecesi 2020 TYT’ye göre biraz daha yüksek. Sınav sorularından bir tanesi bilgi gerektirdiği, bir tanesi de güçlü çeldirici içerdiği için öğrencileri zorlamış. Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerekiyor. Sınav soruları MEB tekrar ve kazanım testlerinde yer alan yeni nesil sorulardan oluşmamış; ÖSYM, felsefe sorularındaki geleneksel tavrını korumuş.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sorular geçen yıla oranla çeşitlilik arz ediyor. Bu yıl bilgi ve kavram ile birlikte yoruma dayalı sorular sorulmuştur. Yine geçen yıl olduğu gibi okuduğunu anlama ve öğrencilerin yorum yapması istendi. Dolayısıyla sorularda öğrencilerin muhakeme yeteneğini ölçmek hedeflendi. Ayrıca MSÜ 2021 sınavına nazaran sorular, aynı doğrultuda olup soruların zorluk seviyesi daha kolaydır.

Öğrenciler sorularda; Anadolu’nun İslamlaşmasına etki eden şahsiyetler, İslam’da yerilen davranışlar, ibadetlerde bulunması gereken temel ilkeler, dua ibadeti ve de ayetlerden hareketle insanların diğer varlıklardan farkına değinildiğini belirttiler. Bu konular üzerinden düşünülürse, İslamlaşmaya etki eden şahsiyetler sorusuyla İslam’da yerilen davranışlar sorusu bilgi ve muhakeme yeteneğini ölçtüğünden öğrenciler zorlanmış olabilirler. Diğer sorularda ise öğrencilerin parça veya ayetleri yorumlamaları ön planda tutulduğundan daha kolay olduğunu söylemek mümkün.

MATEMATİK BELİRLEYİCİ TEST OLACAK

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları, TYT’de sıralama farkını belirleyecek test Matematik olacağını belirtti.

Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye Soru Çözüm Ortalaması ve Standart Sapma değerlerine göre oluşur. TYT’de Temel Matematik testi diğer testlere göre çok daha zor olduğu için öğrencilerin hangilerinin daha üst sırada yer alacağını belirleyecek test olacak. Türkçe testi ise geçen seneye göre daha kolay olsa da Matematik ile birlikte öğrencilerin çok zamanını alarak sınav süresinin yetersiz kalmasına ve öğrencilerin boş bıraktıkları sorulara geri dönmelerine engel oldu.

 YILLARA GÖRE SINAVA BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI

OTURUM  2018 2019 2020 2021
TYT 2.381.412 2.515.012 2.437.119 2.607.903

Son 4 yılın verilerine göre sınava başvuran öğrenci sayısında ciddi bir artış görülüyor. Bu artışta, geçen seneki lise son sınıf öğrencilerinin pandemi koşullarında oluşan sınav performanslarından memnun olmadıklarından tercih yapmayıp şanslarını bu yıl denemek istemelerinin payının da yüksek olduğu düşünülüyor.

2021-YKS’ye başvuran adayların;

•   955 bin 632’si (yüzde 36,6) liseden bu yıl mezun olmuş öğrencilerdir.

•   Önceki yıllarda sınava girip yerleşemeyen ya da tercih yapmayanların sayısı ise 997 bin 137 (yüzde 38,2),

•   Daha önce herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş olup tekrar sınava başvuran adayların sayısı 373 bin 731 (yüzde14,3),

• Bir yükseköğretim programından mezun olup tekrar sınava başvuran adayların sayısı ise 227 bin 128 (yüzde 8,8)’dir.

Bugün uygulanan TYT’de adaylara 120 soru sorulmuş ve 135 dakika süre verildi.

TYT’den alınacak puanlar 100 ile 500 aralığında olacaktır.  TYT’nin 500 tam YKS puanı içindeki ağırlığı yüzde 40 iken, yarın uygulanacak olan AYT’nin ağırlığı yüzde 60’tır.

TYT) SORU SAYILARI VE TESTLERE GÖRE DAĞILIMLARI


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ
TYT Türkçe testinin bütününe baktığımızda belirleyici birkaç soru olmakla birlikte bu sınavın geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Paragraf soruları nitelik bakımından geçen yıla göre daha kısa ve anlaşılırdır. Bunun yanında çeldiricileri kuvvetli olan ve okuyanın, seçeneklerde zaman kaybetmesine sebep olacak anlama ve yorumlama soruları sınavda yine yer aldı. Bu sene ilk kez “anlamı verilen sözcüklerin bütün olarak anlamını karşılayan cümleyi bulma sorusu” şeklinde kurgulanmış yeni bir soru tarzı karşımıza çıktı.

2020 TYT’de 7’ye indirilen dil bilgisi sorularının soru sayısı aynı kaldı. Bu sorulardan yazım ve noktalama soruları geçen sene olduğu gibi 2 yazım, 2 noktalama şeklinde soruldu. Ek bilgisi, sözcük türleri, cümle ögesi, isim ve sıfat tamlamaları ve ses bilgisi ile ilgili kazanımlar sorgulan. Dil bilgisi alanına ait sorular, Ortaöğretim Programı kazanımlarıyla örtüşmekle birlikte dil bilgisi konularının tamamını kapsamıyor. Özellikle “eklerin ve sözcük türleri”nin sorgulandığı sorunun sınavın belirleyici sorularından olacağını söyleyebiliriz.

Paragraf sorularında geçen sene ağırlıklı olarak ilk okunuşta zor anlaşılan, birkaç defa okunması gereken felsefik ve sosyolojik yaklaşım gerektiren, soyut kavramların ağırlıkta olduğu sorular sorulmuştu. Bu senenin paragraf soruları ise “edebiyat, sanat, bilim, günlük hayat” vb. konulardan oluşan, ilk okunduğunda daha çabuk algılanan içeriklerden oluşuyor.  Bununla birlikte YKS sınav sistemiyle tanıştığımız “röportaj” şeklinde paragraf tamamlama sorusu yine olmakla birlikte daha kısa yapıda olması çözümü kolaylaştırdı.

Genel itibarıyla okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin zamanı daha iyi kullanabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ
TYT Temel Yeterlilik testindeki Matematik soruları, 9 ve 10’uncu sınıf kazanımlarından soruldu. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik sorularında ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav hazırlanmış.

Temel Matematik testindeki sorular, üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Bu yüzden soruların çözümlerinin işlem yoğunluğu olarak değil daha çok soruyu okuyup anlama noktasında öğrencileri zorladı.

Soru kökleri uzun olmamakla birlikte içlerinde fazlaca detay barındırıyor ve çözüm adımları oluşturulurken birçok verinin kullanılması istenmiyor. Bu doğrultuda soruların anlaşılabilmesi için bir kez okumak yeterli gelmedi. Bir soru içerisinde birden fazla konu olması ve bu konuları birbiriyle ilişkilendirmek sorunun çözümünü oldukça zorlaştırdı. Özellikle 3-4 sorunun “Aşağıdakilerden hangisi olabilir?” şeklinde sorulması öğrencinin sonucu seçeneklerde bulmak yerine tüm seçenekleri denemesini gerektirerek ve ekstra zaman harcamalarına sebep oldu.

10’uncu sınıf kazanımlarına ait 3-4 soru olup bu soruların diğer matematik sorularına göre daha kolay olduğunu söyleyebiliriz.  9’uncu sınıf kazanımlarından sorulan problem sorularında görsel okuma becerisi gerektiren sorular geçen seneye göre daha azdır. Bu sorular öğrencilerin işlem becerisini ölçmekten çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini ölçmeye yönelik.

Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT
TYT’de çıkan 10 Geometri sorusunun tamamı 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programı kapsamında hazırlanmıştır. Soru dağılımında ise 7 sorunun yeni nesil, 3 sorunun ise klasik soru tarzında sorulduğunu söyleyebiliriz. Tüm sorularda çözüm için öğrencinin geometrik düşünme becerilerine sahip olması bekleniyor. Geometri sorularının geneline baktığımızda prizma sorularının diğer Geometri sorularına göre daha kolay çözülebilecek sorular olduğunu, çokgen sorusu ile yeni nesil sorulardan biri olan Deltoid katlama sorularının ise Geometri testinin belirleyici soruları olacağını söyleyebiliriz.

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR
TYT Fizik soruları 9. ve 10.sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren ve günlük hayattan yaşamsal örnekler ile ilişkilendirilerek hazırlanmış orta güçlükte sorulardan oluşuyor. Sınavda geçmiş yıllarda olduğu gibi matematiksel işlem gerektirmeyen sorular yer aldı. Sınavda klasik test sorularının yanında, konuyla ilgili muhakeme yapılması amaçlanmış sorular ve hikâyeleştirilmiş yeni nesil sorular bu yıl da soruldu. Sınavda kazanım dışı bir soru bulunmamaktadır.  Sonuç olarak 9 ve 10’uncu sınıf fizik konularını, MEB kazanımları doğrultusunda özümsemiş tüm öğrencilerin, rahatlıkla yorumlayarak çözebileceği bir TYT Fizik sınavı olduğunu söyleyebiliriz.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA
7 adet TYT Kimya sorusunun dört tanesi 9.sınıf, üç tanesi de 10.sınıf kimya programı kapsamında kolay – orta düzey zorlukta ve MEB öğretim programı kazanım hedefleriyle doğrudan uyumlu olan sorulardan oluşmaktadır.  Geçmiş yıllara göre daha fazla sayıda uzun metinli soru soruldu.

Örneğin suyun denge buhar basıncını etkileyen faktörlerin sorgulandığı soruda, öğrencinin metni dikkatlice okuyup anlayarak; sistemi zihninde canlandırarak soruyu çözmesi bekleniyor. Benzer nitelikte 2 soru daha mevcut. Buna karşın yeni nesil sayılabilecek soru sayısı azdır.

Sorulmak istenenin açık ve net biçimde sorulması, her sorunun tek bir kazanımı ölçmesi, çeldiricilerin çok güçlü olmaması özellikleriyle de geçen yılın TYT Kimya sorularıyla benzerlik göstermiyor.

Son olarak yaygın bileşik adlarının sorulduğu sorunun kökünde NH3 bileşiğinin sistematik adlandırması hatalı verilmiş, buna karşın öğrenciler bu hatalı adlandırmaya rağmen soruyu doğru biçimde çözebileceklerdir.

 BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ
2021 TYT Biyoloji testinde, 9’uncu sınıf, Canlıların Temel Bileşenleri, Hücre, Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması konularından, 10’uncu sınıf Hücre Bölünmeleri, Ekosistem Ekolojisi ve Kalıtım konularından sorular soruldu. Sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, kolay anlaşılır dille ifade edildi. Bu yılki sınavın 2020 TYT Biyoloji testi ile soru güçlüğü bakımından paralel olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim programına ait temel bilgilerin sorgulandığı biyoloji testinde sınava disiplinli şekilde hazırlanan öğrenciler istediği başarıya kolaylıkla ulaşabilecekler.

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN
TYT Tarih soruları, MEB Tarih öğretim programı kazanımlarından hazırlanmıştır. 2020 TYT Tarih testi soru dağılımıyla da paralellik gösteriyor.

9 ve 10’uncu sınıf öğretim programına ait iki soru yorum ve çıkarım yapmayı gerektiren uygulama düzeyinde sorular.  12’nci sınıf kazanımlarından sorulan 2 sorudan TBMM’nin özellikleri ile ilgili olan sorunun ayırt etme gücü yüksek olduğundan bu soruyu, bilgiden çıkarım yapabilecek öğrencilerin çözebileceğini düşünüyoruz. Genel anlamda testin bütününe bakıldığında zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN
Coğrafya TYT soruları beklendiği gibi 9 ve 10’uncu sınıf öğretim programındaki kazanımlardan hazırlanmış. Soruların ünitelere dağılımı düzenli. Sınavın geneline baktığımızda sorular açık ve anlaşılırdır. 9’uncu Sınıf “Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları” konusundan YKS ‘de ilk kez 1 soru sorulmuştur. İki soruda Dünya haritası, bir soruda ise grafik kullanılmış. Bu doğrultuda sınava hazırlık sürecinde harita tanıma becerisi ve grafik yorumlama becerisini geliştiren öğrencilerin bu soruları çözerken daha avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Soruların geneline bakıldığında yıl içinde YKS hazırlık sürecini iyi yöneten öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, orta güçlük düzeyindeki sorulardan oluştuğu görülüyor.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM
Felsefe soruları 2021 öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Siyaset Felsefesi sorusu hariç dört soru paragraftan çıkartılabilecek yorum soruları. Siyaset Felsefesi sorusu paragraf sorusu gibi görünse de J.J. Rousseau ve J. Locke’un felsefi görüşlerini bilmeyi gerektiriyor. Platon ve Sartre sorularını -seçeneklerde felsefi kavramlar olsa bile- paragrafı dikkatli bir şekilde okuyan her öğrenci kolaylıkla çözebilir. Bu soruları konuya hakîm olan öğrenciler daha hızlı çözecekleri için zaman yönetimi konusunda avantajlı olacaklardır. 2020 TYT felsefe sorularına göre öğrencilerin ayrıntılı konu, felsefi terim bilmesini gerekmeyen paragraf soruları yer alıyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları da kazanımlara uygun olarak hazırlanmış olup tüm öğrencilerin çözmek zorunda olduğu TYT felsefe sorularına göre konu kavramları daha ön planda. Tümeller problemi YKS’de ilk kez karşımıza çıkmış olup yorum ile birlikte konuya hakimiyet de son derece önemli.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI BÜŞRA ÖRER
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi TYT soruları, öğretim programı kazanımlara uygun olarak hazırlanmış. 9, 10 ve 12’nci sınıf öğretim programı kazanımlarından oluşan sorular net anlaşılır.  Sorular bilgi ve kavrama düzeyi ağırlıklı olup sınavın genelinde kolay-orta güçlükte soruların yer aldığını söyleyebiliriz. 12’nci sınıf öğretim programından sorulan sorunun konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği düşünülüyor. Yorum sorularını çözmek için öğrencilerin Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili terimleri de bilmeleri gerekiyor. Sınavın geneline baktığımızda paragraf sorularında olduğu gibi çıkarım yaparak çok okuyan öğrencilerin bu soruları kolaylıkla çözebileceklerini söyleyebiliriz.