İSTEDİĞİ BÖLÜME GİREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

İSTEDİĞİ BÖLÜME GİREMEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER

Tercih yapma hakkı olan her öğrencinin bu hakkını kullanması yerinde bir karar olur.
Çünkü tercih yaparken yararlandığımız veriler bir önceki yılın verilerdir. Dolayısıyla
bu yıl da tahmini tercihler yapabilmek için, 2018 yılında son yerleşen öğrencilerin
başarı sıralarını ölçü alacağız. Bu yıl da başarı sıraları adayların tercih yönelimine göre
her yıl olduğu gibi değişikliğe uğrayacaktır. İstediği programa kesin giremeyeceğini
düşünse bile tercih yapması adaya bir dezavantaj sağlamayacaktır.
Tercih yapmama nedenleri arasında ‘‘Tercih yaparsam başarı puanım düşer’’ yanılgısı
da yer almaktadır. Unutmayın aday tercih yaptığı için değil, sadece bir yükseköğretim
programını kazandığı için sonraki yıl OBP katkısının yarısı kesilir.
Ayrıca tercih dönemi, istediği bölümü gerçekten isteyip istemediğini tekrar düşünmeli.
Bölümün kendisi için olumlu ,olumsuz özelliklerini tekrar değerlendirmeli.Bazen
başka programları, meslekleri bilmemesi ya da çok az bilgisi olması da adayın
isteklerini sınırlandırabiliyor.

Cihan Yeşilyurt
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
Rehberlik Koordinatörü