SAYISAL DERSLERDE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR

SAYISAL DERSLERDE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR

Maalesef Türkiye’de az kitap okunuyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’de
televizyon izlemeye günde 6 saat, bilgisayara 3 saat zaman ayrılırken kitap okumaya ise
günde sadece 6 dakika zaman ayrılıyor. Bu genel durum gençlerde de böyle. Az kitap okuyan
bir gençliğin Fen ve Matematik testlerindeki uzun metinli, bol işlemli, bilgiyi kullanmaya ve
yoruma dayalı sorularla baş etmesi elbette kolay değil.

SAYISAL DERSLERDE ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR

Matematik: Öğrencilerin sınavda hata yapmalarına neden olan temel etken o soruya ait
konunun iyi öğrenilip kavranılmamasıdır. Özellikle soru; analiz sentez düzeyinde ise ne
yapacağını bilemeyen öğrenci heyecanlanarak hata yapmaya başlar ve sonra gelen sorularda
bu durum devam eder. Bu durumu aşmanın en optimum yolu konulara hakim olmaktır bu da
öğrenciye güven verir. Ancak fazla güvenin nasılsa yaparıma kaymaması gerekir çünkü
dikkat eksikliği doğurabilir. Onun için her soru ciddiye alınmalıdır. Bunun dışındaki bazı
hatalar aritmetiksel işlem hatalarıdır. Bu da genellikle hızlı çözme isteğinden kaynaklanır.

Geometri: Geometri dersi bilgi sahibi olmanın yanında görmeyi de gerektiren bir derstir. Bu
özelliği kazanmanın yolu ise daha çok soru çözerek farklı bakış açıları geliştirmekle
mümkündür.
Soruyu çok çabuk ve anlamadan okumak hatta okumayı üstün körü yapıp çözmeye geçmek
Geometri testinde hata yapmaya neden olur. Dolayısıyla soru gerekli şekilde okunmalıdır.
Sınav taktik ve stratejisi oluşturulmalı örneğin bir soruda gereğinden fazla zaman
harcanmamalı, takılıp kalınmamalı geçilmeli ve sonraya bırakılmalıdır.

Fizik: Fizik soruları genel olarak lise müfredatını tam anlamıyla kapsayan bilgi sorularından
oluşur. Dolayısı ile hangi bilgiyi unuttuğunuzu bulup çıkarmanız gerekmekte.
Hata yapma riskinizi en aza indirmek için:sınav anında soruları çok dikkatli okumalısınız,
soru ve şekil arasındaki bağlantıyı soruyu okurken kurarak hem zaman kazanmalı hem de
istenen bilgiye nasıl ulaşabileceğinizi düşünmelisiniz.
Sorularda altı çizili sözcüklere dikkat etmelisiniz. Bazı sorular gerçekten çok kolay olacaktır.
Bu sorularda bir bit yeniği aramayınız.

Kimya: Sınav şartları içinde öğrencinin hata yaptığı soru türü değişse de, bilgiyi yorumlama
ve bilgi transferi yapma konusunda hata oranı artmaktadır.
Ayrıca soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.
Soruyu yarısına kadar okumak yapılan hatalardan bir diğeri. Öğrenci soruyu okuduktan sonra
1-2 saniye durmalı ve işlemi sakin yapmalı. Çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim dediğinde
hata yapma oranı artmaktadır.
Her ders, her konu, her soru kendi içinde dikkat gerektirir. Soruyu küçümsememek gerektiği
gibi büyütmemek de gerekir. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda hata
yapılabilir.  Sakin olmak, kendine güvenmek, değerinin farkında olmak, soruyu okuduğunda
çözmeye başlamadan 1-2 saniye soruyu özümsemek, soruyu küçümsememek ya da çok
büyütmemek, soruyla zıtlaşmamak da istenilen başarıya ulaşmak için çok önemlidir.
Biyoloji: Öğrencilerin hata yaptığı sorular değişkenlik gösterebilir. Fakat bilginin
yorumlandığı sorular, birden fazla konuya ait bilgiyi içeren sorular ve grafik yorumlama
soruları genellikle hata yapılan soru türleridir. Biyolojinin her konusundan üniversite
sınavında soru gelebilir. Bu nedenle öğrenciler tüm biyoloji konularındaki önemli ayrıntıları
sınava girmeden son kez tekrar etmeliler.
Öğrencilerin sınavda hata yapmamak için öncelikle soruları dikkatli okumaları gerekir.
Dikkatli okumadan, doğru yorumlamadan soruları çözmeye başlamalarının hataları da
beraberinde getireceğini unutmamaları gerekir.

Başarıyı yükseltmek için ne yapılabilir?
Üniversite adaylarının başarılı olabilmeleri için; okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum
yapabilen öğrenci olmaları gerekmekte. Okuma ve dolayısıyla yorumlama alışkanlığı
olmayan bir öğrencinin bu sistemde başarılı olması oldukça zor gözüküyor.
Adaylar sınava hazırlıkla ilgili hangi yayınları takip etmeleri gerektiği ile ilgili bilgiyi kurs ya
da okul öğretmenlerinden mutlaka almalılar. Çözecekleri soruların 2019 TYT ve AYT’de
çıkan sorulara benzer olması çok ama çok önem taşıyor.
Gerek TYT gerekse AYT soruları çok daha uzun ve düşündürücü sorulduğu için; öğrencilerin
konuları iyi öğrenmesi ve üst düzey düşünme becerisi kazanmaları gerekiyor. Konuya iyi
hakim olan, bol pratik yapan öğrenciler başarılı olacaktır.
TYT’de her sorunun puan değeri aynı. Üniversite adayları, ders ayırt etmeden tüm derslere
aynı önemi vermeliler ve konuları tam olarak öğrenmeye çalışmalılar.
Geçen yıl öğrencilerin çoğu zamanı yetiştirememekten şikayetçiydi. Bu yıl da benzer bir
durum yaşanacaktır. Adayların zamanı iyi yönetmek için bol bol deneme sınavına
girmelerinde yarar var.

Cihan Yeşilyurt
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
Rehberlik Koordinatörü